środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych wypadk��w.

Projekotwanie plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Sztachetki z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachety Winylowe na plot i bramę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane plot PVC na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy planowane ogrodzenia PVC na plot i bramkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz